Rejestracja na Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej została zakończona

Registration forNational Conference of Electronic Communications Operators has finished